נורית אשכנזי


ללכת על חוד התער
החיים בזהות שאולה בתקופת השואה בפולין


בעקבות סיפורה של אירנה יוהנס בת קרקובמערך הדרכות בפולין

ייעוץ: יענקלה שינברג

עיצוב עטיפה: נמרוד אשכנזי

@ כל הזכויות שמורות 2005
בסיוע ארגון יוצאי קרקוב בישראל