מקורות

1. אָגְרֶסְט http://www.brzezna.pl/agrest2.gif, http://www.brzezna.pl/agrest2.gif
2. ארכיון בית לוחמי הגטאות, 2005
3. ארכיון מכון 'משואה', 2005
4. ארמון הגרף פּוֹטוֹצְקִי בקְשֶשוֹבִיצֶה (מקום משכנו של הָנְסְ פְרָאנְק) http://www.malopolskie.pl/mddk/1/krzeszowice.jpg
5. בֶּלְזֶ'ץ http://www1.yadvashem.org.il/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203311.pdf
6. יוהנס אירנה, שיחות עם נורית אשכנזי, תל-אביב 2004, 2005
7. יוהנס אירנה, "בשליחות", מתוך: ספר מלחמות הגטאות, עורכים: בסוק משה, צוקרמן יצחק, הוצ' הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגטאות, ע' 319-316, 1956.
8. דוידזון גוסטה, יומנה של יוסטינה, הוצ' הקיבוץ המאוחד 1953.
9. יחיאלי ברוך, "עקיבא", צמיחתה ולחימתה בשנות השואה, "הפעילות המחתרתית בסתיו 1942", ע' 233-231,
הוצ' "מורשת" וספריית הפועלים, תל-אביב 1988.
10. קלטות עדותה של אירנה יוהנס לארכיון שפילברג, 1996.
11. קלטת עדותה של אירנה יוהנס בקרקוב על בריחתו של דולק בכנר מבלז'ץ, הטלוויזיה הצרפתית עבור ה -B.B.C , 2003
12. תמונות מארכיון אירנה יוהנס, 2005
13. מפת 2004 Polska 1:715,000,
14. מפת Krakow 1:20,000, 1995
15. מפת Warszawa 1:26,000, 1995